Oznámení Roroše:

v pondělí 27.11.2023 Středisko volného času „Roroš“ bude otevřeno a všechny zájmové útvary budou probíhat podle rozvrhů jednotlivých kroužků. Nestávkujeme.

 

Nabídka kroužků 2023-24.pdf

Přihláška děti w.pdf 

Přihláška dospělí w.pdf

pouze pro kroužek Cvičení rodičů s dětmi
Přihláška rodiče a děti w.pdf
 

 na volná místa se můžete dotázat přímo v DDM nebo na tel. čísle 601 155 503 nebo na e-mailu ddmnmps@seznam.cz

Preferujeme úhradu bankou.

Celoroční příspěvek za kroužek je nutné uhradit do 30.9. příslušného roku

příkazem v bance na účet  7000236461/0100

variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Do zprávy pro příjemce je nutné napsat :

jméno a příjmení dítěte, částku, název kroužku, za který je platba uskutečněna.

Hala SRC -tělocvična u ZŠ Tylova ul.

Sokolovna SRC -tělocvična poblíž ZŠ Jindřichovická ul.


školní rok 2023-24

aktivní kroužky a náplň jejich činnosti 2023-24

 

Basketbal dívky - Mgr. Petr Diškant, Mgr. Bedřich Svoboda

Sportovní hry mladší -  Mirka Pánková

Florbal - Jan Škareda

Stanice mladých včelařů - Mgr. Yveta Svobodová

Výtvarná dílna išp - Ivona Špálová

Lezecký - Pavel Smutný, Klára Smutná

Badminton - Ivona Špálová

Volejbal  -  Jaroslav Hojdar

Plavecký  - Mgr. Yveta Svobodová

Cvičení rodičů s dětmi - Gabriela Ginčová

Turistický - Petra Suková

Fitness Dance  - Stanislava Arendášová

Na kytaru bez not - Juraj Smutný

Airsoft -Kamil Vokoun, Martin Dvořák

Korálkování - Ilona Knížáková

        aktualizace 23.8.2023

https://www.facebook.com/strediskovolnehocasuroros/


organizace školního roku 2022-23

začátek období školního vyučování         úterý 1. září 2022

  • zahájení činnosti kroužků SVČ   po 12.9. 2022

podzimní prázdniny                             středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022

  • uzavření budovy DDM/SVČ        ne 18.12. 2022

vánoční prázdniny                               pá 23. prosince 2022 -po 2. ledna 2023

  • otevření SVČ                               vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

ukončení vyučování v  1. pololetí       úterý 31. ledna 2023

jednodenní pololetní prázdniny          pátek 3. února 2023

jarní prázdniny pro okres Liberec       po 20.2. – ne 26.2.2023      

velikonoční prázdniny                          čtvrtek 6. dubna 2023

                                                              pá 7. dubna 2022 svátek

Velikonoční pondělí                              po 10.4. 2023

  • ukončení činnosti kroužků SVČ   ne 18.6. 2023

ukončení období školního vyučování   pátek 30. června 2023

 

HLAVNÍ PRÁZDNINY

1. července 2023 do 3. září 2023

V době prázdnin, státních svátků, kroužky s pravidelnou činností nepracují.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/24 začne v po 4. září 2023.

 


rezervace kroužku-kontaktujte nás-

přes tento formulář se dostane vaše zpráva na náš e-mail: ddmnmps@seznam.cz