Dům dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem

byl zakoupen a upraven v rámci ,,Mezinárodního roku dítěte“  v roce 1979. Komplexní program střediska pro volný čas, který byl v té době zpracován v DDM, byl použit i v celostátní koncepci středisek pro volný čas. Po tříletém snažení paní ředitelky Mgr. Yvety Svobodové, kdy se rušila v republice řada domů dětí, se podařilo v roce 1993 existenci Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem obhájit a byla mu schválena právní subjektivita.

           Formou pravidelné zájmové činnosti, příležitostné činnosti, prázdninové činnosti, individuální prací s talenty, formou soutěží a přehlídek, rozmanitou nabídkou aktivit mezinárodního charakteru naplňuje a zajišťuje smysluplné využití volného času po celý rok. Každoročně je otevřeno přes 25 zájmových útvarů s pravidelnou činností zaměřených na sport, estetiku, výtvarné činnosti, praktické dovednosti, přírodovědu, ekologii apod.

DOKUMENTY

Školní vzdělávací program SVČ 2013.pdf 

Střednědobý výhled návrh.pdf
Střednědobý výhled rozpočet.pdf
 

náš dům dětí SVČ „ROROŠ“

    


prostory ddm v kreslené podobě z roku 2004 vytvořila ivona špálová

prostory ddm v kreslené podobě z roku 2004 albumrajče


historie ddm 1979-1991

ředitelé

Na fografii vidíte Václava Skočdopole a Yvetu Svobodovou, kteří v té době ještě netušili, že si jednou budou předávat štafetu velení našeho domečku. V pozadí ani mladý...

—————


události z domečku

narozeniny domečku 1979-2009

narozeniny domečku 1979-2009
Dům dětí v Novém Městě pod Smrkem oslavil v letošním roce 30-té narozeniny a na prvopočátku zrození, dát dětem dům pro volnočasové aktivity, stál Václav...

—————