Dům dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem

byl zakoupen a upraven v rámci ,,Mezinárodního roku dítěte“  v roce 1979. Komplexní program střediska pro volný čas, který byl v té době zpracován v DDM, byl použit i v celostátní koncepci středisek pro volný čas. Po tříletém snažení paní ředitelky Mgr. Yvety Svobodové, kdy se rušila v republice řada domů dětí, se podařilo v roce 1993 existenci Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem obhájit a byla mu schválena právní subjektivita.

           Formou pravidelné zájmové činnosti, příležitostné činnosti, prázdninové činnosti, individuální prací s talenty, formou soutěží a přehlídek, rozmanitou nabídkou aktivit mezinárodního charakteru naplňuje a zajišťuje smysluplné využití volného času po celý rok. Každoročně je otevřeno přes 25 zájmových útvarů s pravidelnou činností zaměřených na sport, estetiku, výtvarné činnosti, praktické dovednosti, přírodovědu, ekologii apod.

DOKUMENTY

Školní vzdělávací program SVČ 2013.pdf 

Rozpočet ROROŠ 2019_uprava_k_3_12_2018

2019_Tabulky - střednědobý výhled rozpočtu PO návrh

2019_Tabulky - střednědobý výhled rozpočtu PO 2. úprava

náš dům dětí SVČ „ROROŠ“

    


prostory ddm v kreslené podobě z roku 2004 vytvořila ivona špálová

prostory ddm v kreslené podobě z roku 2004 albumrajče


historie ddm 1979-1991

ředitelé

Na fografii vidíte Václava Skočdopole a Yvetu Svobodovou, kteří v té době ještě netušili, že si jednou budou předávat štafetu velení našeho domečku. V pozadí ani mladý...

—————


události z domečku

narozeniny domečku 1979-2009

narozeniny domečku 1979-2009
Dům dětí v Novém Městě pod Smrkem oslavil v letošním roce 30-té narozeniny a na prvopočátku zrození, dát dětem dům pro volnočasové aktivity, stál Václav...

—————