fotografie z činnosti zájmových kroužků, z akcí domečku a z událostí  najdete

na  fotoalbu -  https://ddm-roros.rajce.idnes.cz/

výtvarnou dílnu išp na  https://vytvardilna.rajce.idnes.cz/


  foto z akcí našeho domečku

 • prezentace našeho domečku 22.8. 2009 na oslavách 425 let založení Nového Města pod Smrkem - albumrajče
 • VOLUNTEERS´DAY aneb den plný her 27.10. 2009  - albumrajče
 • vánoce v domečku 2009 - albumrajče
 • velikonoce v domečku 2010 - albumrajče
 • novoměstská zlatá včela 2010 - akce albumrajče
 • zlatá včela 2010-soutěž včelařů albumrajče 
 • výtvarná soutěž „Ze života včel 2010“ - vítězné obrázky - albumrajče
 • propagace našeho zařízení 1.7.-31.7.2010 albumrajče
 • včelařská a papírová dílna v programu EDIE 5.8.2010 albumrajče   
 • první adventní keramická dílna albumrajče sobota 6.11.2010
 • druhá adventní keramická dílna albumrajče sobota 13.11.2010
 • vánoce v domečku 16-17.12. 2010-albumrajče 
 • tři studenti z USA v domečku 25.2.-1.3.2011 - albumrajče
 • včeličky 31.3. 2011 metodická ukázka ve fotografii -albumrajče
 • velikonoce v domečku 21.4. 2011 albumrajče
 • výtvarná soutěž „Ze života včel 2011“ - vítězné obrázky -albumrajče
 • zlatá včela 2011 8.-10.4.2011 albumrajče
 • basketbalový turnaj 9.5. 2011 albumrajče
 • den včely 2011 28.5.2011 albumrajče
 • sobotní soutěžení 2011  11.6.2011 albumrajče
 • spolkový den 2011 18.6.2011 albumrajče
 • včelky na zahradě 23.6.2011 albumrajče
 • tři studenti z USA v domečku 2012  24.2.- 27.2. 2012 albumrajče
 • návštěva z USA v domečku  22.3.2012 albumrajče
 • výtvarná soutěž „Ze života včel 2012“- vítězné obrázky - albumrajče
 • vánoční aktivity SVČ„ROROŠ“ prosinec 2012 - albumrajče
 • vánoce v domečku 2012 12.-13.12.2012 -albumrajče
 • AKTIVITA SE SOŇOU-Sonia Ozanne s evropskými dobrovolníky na sále v Novém Městě pod Smrkem 3.1.2013 albumrajče
 • 1.tréninkový badminton 2013-tréninková sportovní akce pro děti  albumrajče
 • 2.badmintonový trénink 2013 albumrajče
 • čtyři studenti z USA 2013 albumrajče
 • velikonoční výstava 2013 albumrajče
 • velikonoce v domečku 27.3.2013 albumrajče
 • výtvarná soutěž „Ze života včel 2013“ - albumrajče
 • tvořivé dílny na sále září 2013 albumrajče
 • Vánoce na sále a Mikuláš v MŠ 2013 albumrajče
 • vánoce v domečku a vánoční trhy 2013 albumrajče
 • výtvarná soutěž „Ze života včel 2014“ - albumrajče
 • velikonoční sál 2014 Nové Město pod Smrkem albumrajče
 • velikonoce v domečku 16.4.2014 albumrajče
 • vánoce na sále 2014-Medové Vánoce albumrajče
 • vánoce v domečku 2014 albumrajče
 • otevřené sportoviště-badminton 5.2.2015 albumrajče
 • medové jaro 2015 albumrajče
 • velikonoce v domečku 2015 albumrajče

foto zájmových kroužků

2008-2009
 • basketbalový kroužek 2008-2009 albumrajče
 • volejbalový kroužek 2008-2009 albumrajče
 • sportovní hry 2008-2009 albumrajče
 • florbal 2008-2009 albumrajče
 • scénický tanec 2008-2009 albumrajče
 • výpočetní technika albumrajče
 • stanice mladých včelařů 2008-2009 albumrajče
 • výtvarná dílna išp - odkaz na alba albumrajče
 • rybářský kroužek 2008-2009 albumrajče
2009-2010 
 • výtvarná dílna išp - odkaz na alba albumrajče 
 • závěrečné cvičení rodičů s dětmi  albumrajče
 • cvičení rodičů s dětmi 2009-2010  albumrajče
 • aranžování 2009-2010 albumrajče
 • basketbal chlapci 2009-2010 albumrajče
 • florbal 2009-2010 albumrajče
 • stanice mladých včelařů 2009-2010 albumrajče
 • prázdninová přednáška o včelách 26.7.2010  albumrajče
2011-2012
 • basketbalové turnaje 2011-2012 albumrajče
 • florbalové turnaje 2011-2012  albumrajče
2013-2014
 • badminton išp 2013-1.série - albumrajče
 • badminton išp 2013-2.série - albumrajče
 • stolní tenis 2013-14 albumrajče
 • basketbalový turnaj 2014 albumrajče
2014-2015
 • vánoční badmintonový turnaj 2014 albumrajče
 • 1.badmintonový turnaj 2015 albumrajče
 • 2.badmintonový turnaj 2015 albumrajče
 • 3.badmintonový turnaj 2015 albumrajče
 • 4.badmintonový turnaj 2015 albumrajče
 • 5.badmintonový turnaj 2015 albumrajče

foto táborů

 • tábor  2009 “cesta kolem světa“ – albumrajče 1.turnus
 • tábor  2009 “cesta kolem světa“ – albumrajče 2.turnus
 • včelařský tábor Nasavrky 2009 - albumrajče
 • tábor 2010 "z pohádky do pohádky - albumrajče1
 • tábor 2010 "z pohádky do pohádky - albumrajče2
 • tábor 2011 "světem zvířat" - albumrajče
 • tábor 2012 "expedice ROROŠ" první album - albumrajče
 • tábor 2012 "expedice ROROŠ" druhé album - albumrajče
 • tábor 2013 "Stroj času" - albumrajče
 • tábor 2014 "Nekonečný příběh" albumrajče

 foto prostor našeho zařízení

 náhled do prostor táborové základny v Jindřichovicích pod Smrkem - albumrajče

 prostory ddm v kreslené podobě z roku 2004 albumrajče


artefiletikavýtvarná dílna išpcvičení rodičů s dětmi