Vážení přátelé.

Ve středu 17. dubna 2019 bude za přítomnosti pana starosty Ing. M.Kratochvíla a pana ředitele Ing.P.Jakoubka předán víceúčelový sál novému správci Sportovnímu a relaxačnímu centru, p.o. Zároveň budou předány veškeré sepsané smlouvy včetně informace o rezervacích sálu.

V případě, že nebude možné předat sál, necháme zaevidovat sepsané smlouvy na sekretariátu města. Věřím, že nedojde k žádnému přerušení činnosti víceúčelového sálu a vy budete moci zrealizovat veškeré plánované akce.

Když byl v minulosti provozovatelem restaurace vrácen městu sál, nastal problém co s ním, kdo ho bude provozovat, protože ho nikdo nechtěl. Po jednání se zástupci města jsme se před více než dvanácti lety dohodli, že sál převezmeme.

Zodpovědným a obětavým přístupem našich zaměstnanců jsme víceúčelový sál dostali na výbornou úroveň. Sál je pěkný a v průběhu roku se na sále pořádají různorodé akce. Některé akce se staly součástí každoročního kulturního dění v našem městě, tradicí jsou reprezentativní akce podpořené Libereckým krajem.

Těší nás, že je sál celoročně využíván pro veřejné, firemní i soukromé akce.

Novému správci víceúčelového sálu přeji mnoho úspěchů.

                                               Za SVČ "ROROŠ"  Yveta Svobodová


Společenský sál v Novém Městě pod Smrkem

Prohlášení

Kulturní a společenský sál SVČ ROROŠ řádně předal zpět MÚ Nové Město pod Smrkem dne 17.4.2019 v 10.45 hod. Předání probíhalo za přítomnosti tří zástupců MÚ, dvou zástupců SRC a dvou zástupců SVČ. Vše bylo řádně zkontrolováno, přepočítáno, sepsáno a podpisy stvrzeno.

Nebyla shledána žádná připomínka, ani závada a sál byl v naprosté čistotě, včetně zabezpečených oken, esteticky upravených záclon na oknech a závěsů za pódiem.

Nikdo z přítomných nenašel na zemi papíry, smetí, odpadky, protože tam žádné ani najít nemohl. Po všech úpravách, jako konečná tečka, byla i podlaha řádně vytřená.

SVČ ROROŠ od tohoto dne 17.4.2019 nemá volný přístup do prostor sálu, nevlastní k němu klíče a za případné nedostatky tudíž nemůže zodpovídat.

Od 17.4.2019 je, po 12 letech, sál pro nás uzavřená záležitost a za vše již zodpovídá jen a pouze nový správce.

foto ze dne, kdy se konalo předání

Ivona Špálová