tvořivé dílny na sále

tvořivé dílny na sále

"Středisko  volného času  „ROROŠ“ Nové Město Pod Smrkem připravilo pod vedením pí. ředitelky Mgr. Y.Svobodové pro děti různé pracovní činnosti ve Společenském sále na náměstí v Novém Městě Pod Smrkem.

Během tří dnů se tu vystřídali žáci celého prvního stupně. Dne 24. 9. přišli žáci prvních tříd s pí. uč. B.Bartošovou  a J.Starou. Vystřídali je žáci pátých tříd s pí. uč. M.Škaredovou a L.Žabkovou. Další den 25.9. tu byli žáci třetích tříd s pí. uč. J. Babcovou a J.Mazánkovou. Dne 26. 9. přišli žáci druhé a čtvrté třídy s pí. uč. J.Osterovou a  L.Diškantovou. Každou třídu paní ředitelka přivítala a seznámila je s jednotlivými úkoly, které žáky čekají. Ti se rozdělili do skupin a postupně se vystřídali u všech činností.

Děti si zdobily voňavé perníčky, které právě upekla paní Iva Hanušová. Ve zdobení jim pomáhala paní J.Karpíšková. V další pracovní činnosti si děti vyráběly barevné tácky, pak naplňovaly medvídky molitanem a sešívaly je. Další děti malovaly obrázky na sklo. Pracovní činnosti se dětem velmi líbily, pracovaly s chutí a nadšením. Rády se zapojily do besedy s paní ředitelkou o významu a užitečnosti včel a zahrály si soutěživé hry. Starší žáci si vyzkoušeli kvíz vědomostí o včelách. Své malované perníčky a dárečky si děti odnášely domů. Celá radostná a pracovní atmosféra  je zachycena na fotografiích výtvarnice paní I.Špálové."

                                                          Anna Horáková za SVČ "ROROŠ"

fotografie najdete zde na albumrajče