zájmové kroužky

21.05.2014 14:37

Kroužky s pravidelnou činností ukončí svoji činnost pro šk.rok 2013-14 ke dni 15.6.2014. Hezké prázdniny.

—————

zpět