první pomoc

13.02.2013 20:55

V sobotu 23.2.2013 proběhne od 9.00 hod. v DDM školení 1. pomoci pro pracovníky, vedoucí kroužků a vedoucí letního tábora.

—————

zpět