Středisko volného času „ROROŠ“


Středisko volného času "ROROŠ" 
je organizace zaměřena na volnočasové aktivity dětí a mládeže, pravidelnou zájmovou činnost, prázdninovou činnost, akce mezinárodního charakteru a další aktivity, které zaručují dětem smysluplné využití volného času.

Dům dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem byl zakoupen a upraven v rámci ,,Mezinárodního roku dítěte“  v roce 1979. Komplexní program střediska pro volný čas, který byl v té době zpracován v DDM, byl použit i v celostátní koncepci středisek pro volný čas. Po tříletém snažení paní ředitelky Mgr. Yvety Svobodové, kdy se rušila v republice řada domů dětí, se podařilo v roce 1993 existenci Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem obhájit a byla mu schválena právní subjektivita.

     Formou pravidelné zájmové činnosti, příležitostné činnosti, prázdninové činnosti, individuální prací s talenty, formou soutěží a přehlídek, rozmanitou nabídkou aktivit mezinárodního charakteru naplňuje a zajišťuje smysluplné využití volného času po celý rok. Každoročně je otevřeno přes 25 zájmových útvarů s pravidelnou činností zaměřených na sport, estetiku, výtvarné činnosti, praktické dovednosti, přírodovědu, ekologii apod.     Více zde: https://vytvardilna.webnode.cz/

Dům dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem byl zakoupen a upraven v rámci ,,Mezinárodního roku dítěte“  v roce 1979. Komplexní program střediska pro volný čas, který byl v té době zpracován v DDM, byl použit i v celostátní koncepci středisek pro volný čas. Po tříletém snažení paní ředitelky Mgr. Yvety Svobodové, kdy se rušila v republice řada domů dětí, se podařilo v roce 1993 existenci Domu dětí a mládeže v Novém Městě pod Smrkem obhájit a byla mu schválena právní subjektivita.

     Formou pravidelné zájmové činnosti, příležitostné činnosti, prázdninové činnosti, individuální prací s talenty, formou soutěží a přehlídek, rozmanitou nabídkou aktivit mezinárodního charakteru naplňuje a zajišťuje smysluplné využití volného času po celý rok. Každoročně je otevřeno přes 25 zájmových útvarů s pravidelnou činností zaměřených na sport, estetiku, výtvarné činnosti, praktické dovednosti, přírodovědu, ekologii apod. 


spuštění webové prezentace proběhlo 7. března 2009  

........pojďte dál........