z činnosti rybářského kroužku 2012-2013

 z činnosti rybářského kroužku 2012-2013

Zpráva z činnosti rybářského kroužku 2012-2013

Rybářský kroužek letos navštěvovalo 10 dětí od 1. do 9. třídy. Od září do listopadu jsme pravidelné páteční schůzky trávili u rybníků v okolí Nového Města p. Sm.: v Jindřichovicích a na rybníku „Šolcák“ v Raspenavě. Chlapci zde v praxi rozvíjeli teoretické znalosti rybářské etiky, rybolovné techniky, poznávání druhů ryb  a vodního prostředí.

Mezi ulovené druhy patří kapr, perlín, ouklej, plotice, hrouzek a 1 rak. Největšího úlovku dosáhli Liepach O. ml. – kapr 55 a 52 cm a Richter T. – kapr 42 cm.

Od listopadu do dubna jsme v klubovně DDM opakovali a prohlubovali teoretické znalosti. Využívali jsme výukový a soutěžní program Zlatá udice, jehož možnosti v příštím roce dále rozšíříme. V letošním roce nikdo neabsolvoval rybářské zkoušky, jeden adept se připravuje na zkoušky v příštím roce.

Od dubna do června jsme opět na našich oblíbených rybnících rozvíjeli praktickou rybařinu. K tomu jsme ještě přidali revír „Lipák“ v Dolní Řasnici a provedli jsme jarní úklid rybníčku v Hajništi. Z ulovených druhů převažovali kapři a perlíni, 1 karas. Největší úlovky zaznamenali Andrijčuk J. – kapr 55 cm, Pospíšil L. – kapr 49 cm, Dankanič M. – kapr 42 cm a Richter T. – karas 36 cm.

V srpnu se 2 členové kroužku opět zúčastní poznávacího a rybářského výletu do Švédska.

Zvláštní poděkování patří vedoucímu LS Frýdlant, LČR s.p. panu ing. Ottu Kučerovy za laskavé svolení k užívání rybníku Šolcák a starostovy Jindřichovic panu Pavlu Novotnému za možnost užívat místní rybník.

Vedoucí kroužku mladých rybářů při DDM Nové Město pod Smrkem Tomáš Křiklava a Oskar Liepach

Foto z činnosti najdete na tomto odkazu albumrajče.