Školení bezpečnosti

Školení bezpečnosti

...„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé.

A proto právě život hasičův, jest pravým příkladem správného pochopení života lidského.“...

 https://cps.pozary.cz/citat/181/hasicske-zije-na-svete-dvakrat

Oheň může vzplanout během chvilky třeba v kuchyni při neopatrném smažení řízků nebo na zahradě při letním opékání vuřtů. Nebezpečí požáru hrozí také při akcích s větším počtem osob např. plesy, zábavy, vstoupení dětí.

Abychom předešli škodám a především poškození zdraví účastníků na akcích pořádaných ve víceúčelovém sálu, podrobují se členové ludvíkovských a novoměstských hasičů školení požárních hlídek.

V pondělí 4. července 2016 proběhlo školení požárních hlídek pod vedením pana Stejskala. Po teorii následovala prohlídka prostor včetně praktického vyzkoušení hydrantu. Venku pan Stejskal zapálil oheň a bylo nutné ho uhasit různými způsoby.

Chtěla jsem vyzkoušet uhasit silný oheň hasicím přístrojem. Podařilo se. Zjistila jsem však, že oheň se nechová tak, jak chcete vy. Pokud nemáte zkušenosti a praxi při likvidaci ohně, můžete ohrozit sebe i okolí. V tom lepším případě nemusíte delší dobu ke kadeřníkovi.

Školení bylo přínosné pro všechny zúčastněné. Doufám, že získané poznatky nebudeme muset v praxi použít. Kdyby náhodou k tomu někdy došlo, budeme na boj s ohněm o něco připravenější. YS