dramatický kroužek

Pavel Šmidrkal

neotevřen


zahájení činnosti pondělí 17.9.2018 v DDM od 16.00-17.30 hod.

příspěvek na šk.rok 2018-19      400,- Kč

max. 10 dětí ve skupině

z archivu : CO JSME A CO BUDEME

Mgr. Blanka Bartošová je učitelka na Základní škole v NMpS, Bc. Pavel Šmidrkal již aktivně nepracuje. Jsou členy Docela malého divadelního souboru (DMDS) v NMpS. Blanka Bartošová  v pozici herečka, Pavel Šmidrkal  je vedoucí, režisér a občasný herec. DMDS byl založen v r. 2005 a navázal na tradici ochotnického divadla v NMpS z let minulých. V současnosti uvádí jedno divadelní představení ročně.

Dramatický kroužek (DK) je určen pro děti  ze 4.- 6. tříd ZŠ. Prostřednictvím dramatické výchovy bude pracovat s dětmi prostředky a postupy divadelního umění, zejména s mimetickou (napodobovací) rolí.

Pozornost bude věnována řadě dovedností, především lidskému hlasu a tělu jako základním prostředkům dramatického umění, tedy rozvíjení schopnosti slovní a mimoslovní komunikace, kultivace hlasového a tělesného projevu jako prostředků sdělování o světě, o sobě, o druhých a jako prostředků vytváření jevištní postavy. Dále se děti seznámí s postupy tvorby dramatického tvaru, tedy i se základy dramaturgie, režie, scénografie, scénické hudby, herecké tvorby. 


dramatický kroužek - činnost

DIVADLO HRANÉ DĚTMI ? ANO !

DIVADLO HRANÉ DĚTMI ? ANO !
Dramatický kroužek (DK) při Středisku volného času Nové Město pod Smrkem („Domeček“) byl založen teprve nedávno. Svou činnost zahájil v školním roce...

—————